فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان), تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد - دستیابی به هدف 400

همانطور که انتظار میرفت فولاد به هدف 400 دست یافت. موج صعودی فعلی احتمالا در حدود 410 به پایان برسد.

13970331 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 2 تیر 1397

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

نکته دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 2 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ميدكو 2609 5.84 3327 141427124 17
شاملا 12934 0.26 121 3012933 13.2
وپخش 8982 8.74 128 552839 12.4
ركيش 2960 3.32 1978 33329550 9.2
وآفري 803 10.45 183 3075354 8.8
ختوقا 1664 16.48 2754 30224175 6.3
دروز 1991 3.81 33 393936 6.2
خبهمن 999 2.78 1832 59573525 5.9
ونيكي 1489 3.55 723 21211922 5.9
بساما 3026 4.34 222 3288688 5.6
دفارا 3119 -2.23 54 189420 5.2
شبهرن 11551 5.01 460 4861892 5
البرز 991 3.99 149 2787176 4.8
كسرام 2943 -4.11 130 1157516 4.8
وخارزم 796 4.74 2002 45395030 4.7

13970402 unusual volumes
  

اخبار اقتصادی

اخبار سیاسی

اخبار بورس

اخبار عرضه اولیه

اخبار شرکت ها