شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - ادامه عقب نشینی از قله 115555

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970427 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 27 تیر 1397

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

نکته دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

حجم های غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 27 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ولملت 1411 0.79 935 13522687 8.7
تبرك 1780 0 565 17652723 8
وسينا 948 0.96 552 12796283 6.1
ودي 1200 4.71 211 2264831 6
نوين 990 6.34 84 2517600 5.8
وحافظ 3170 5.67 556 6050000 5
دفرا 6700 -2.9 16 201570 4.6
بموتو 3951 3.02 107 639467 4.6
خساپا 952 4.16 23523 656314784 4.5
غسالم 3371 -0.03 9 43877 3.8
خكمك 1009 2.96 706 9569178 3.7
سجام 771 -0.39 54 683460 3.6
افرا 2563 5 24 257493 3.5
خاذين 1891 5 2893 48268275 3.3
خنصير 3102 -2.42 29 414025 3.2

13970427 unusual volumes