تحلیل تکنیکال, اپرداز

تحلیل تکنیکال اپرداز - تثبیت کف 612

در تحلیل های قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل در نیمه راه قرار دارد و کف 612 همچنان شروع موج 3 را نوید می دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970524 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

ذوب, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ذوب - پرواز را به خاطر بسپار

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبلی محقق شد و ذوب پروازی فراتر از اهداف ما شاهد بود. موج صعودی اخیر از کف 68 تومان تا به حال قیمت را بیش از 2.5 برابر افزایش داده و تا 189 پیشروی کرده است. حالا بنظر میرسد که این موج صعودی کمی آرام گرفته و احتمالا در محدوده 200 تومان به کار خود پایان خواهد داد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13970524 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


 

آمار بازدهی

بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 17 مرداد 1397

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت معامله محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد. همچنین تنها سهم هایی که در آخرین روز معاملاتی معامله شده اند در لیست حضور دارند و سهم هایی که نماد بسته دارند در لیست منظور نمی شوند.

نکته دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - استارت جدید از کف 76

خساپا در مواجهه با خط روند نزولی هنوز قدرتمند ظاهر نشده و این خط مهم را هنوز شکست نداده است. استارت جدید از کف 76 احتمالا میتواند خط روند آغاز شده از سقف 196 تومان را شکست دهد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال, ثعمرا

تحلیل تکنیکال ثعمرا - برگشت مجدد به خط روند نزولی

در تحلیل قبل گفته شد که روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. با برگشت قیمت به خط روند و واکنش قوی صعودی به این خط احتمال صعود قوی در موج سوم قوت گرفته است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال ثعمرا