سایت سام سهام در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال به روز رسانی است و نسخه جدید سایت تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

خمحور

عملکرد فروش اسفند خمحور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تولید محور خودرو با سرمایه 42.07 میلیارد تومانی درحالی برای سال 96 پیش بینی کرده بود بتواند مبلغ فروش را به 117.7 میلیارد تومان برساند که در اسفند ماه با فروش 33.4 میلیارد تومان مجموع مبلغ فروش 12 ماهه را به 82.2 میلیارد تومان رساند که 22 درصد کمتر از سال 95 است. البته فروش مربوط به اسفندماه "خمحور" تا این تاریخ قطعی نشده و متعاقبا با قطعیت فروش اطلاعات اصلاحی به استحضار سهامدارن خواهد رسید.خمحور تولید محور خودرو لوگو

دو گروه محصول مهم شرکت اکسل باری سبک و سنگین است که برای سال مالی 96 در بودجه پیش بینی شده بود از فروش 33 و 2.8 هزار دستگاه از این محصولات به ترتیب 36.4 و 44.5 میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

در پایان اسفند ماه مجموع مبلغ فروش 12 ماهه این دو گروه محصول به ترتیب با افت 20 و 54 درصدی نسبت به سال 95 به 25 و 27.6 میلیارد تومان کاهش یافته است. علت عدم تحقق مبلغ فروش پیش بینی شده این محصولات کاهش مقدار فروش نسبت به بودجه بوده به طوری که مقدار فروش این دو گروه محصول در سال 96 به ترتیب با کاهش 23 و 58 درصدی نسبت به سال مالی 95 به 23 و 1.6 هزار دستگاه رسیده است.