خپارس

عملکرد فروش خپارس

شرکت پارس خودرو با سرمایه 2.27 هزار میلیارد تومانی در بودجه خود پیش بینی کرده بود برای سال 96 بتواند از فروش محصولات 6.17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در اسفند ماه توانسته با فروش 730 میلیارد تومانی مجموع مبلغ فروش سال 96 خود را با افزایش 53 درصدی نسبت به سال 95 به 6.6 هزار میلیارد تومان برساند.

خپارس پارس خودرو لوگو

در حالی که "خپارس" برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 100 هزار دستگاه گروه رنو 3.8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 111 هزار تعداد (37 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 4.4 هزار میلیارد تومان کسب کند که 47 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

همچنین این شرکت بورسی برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 50 هزار دستگاه گروه برلیانس 2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 42 هزار تعداد (90 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 1.8 هزار میلیارد تومانی کسب کند که 80 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

به دنبال انتشار گزارش عملکرد فروش اسفند و 12 ماهه سال جاری شرکت های بورسی و فرابورسی پتروشیمی فجر،پتروشیمی خراسان و فولاد هرمزگان جنوب کارگزاری بانک توسعه صادرات تحلیلی کوتاه از عملکرد درآمدی این 3 شرکت ارایه کرد.

فاسمین

عملکرد فروش فاسمین

شرکت کالسیمین با سرمایه 200 میلیارد تومانی بر اساس گزارش ماهانه اسفند 96، مبلغ 525.8 میلیارد تومان طی یکسال فروش داشته باشد که با توجه به بودجه 428.9 میلیارد تومانی توانسته 123 درصد از فروش آخرین پیش بینی را پوشش دهد.

فاسمین کالسیمین لوگو

فروش"فاسمین" در دوره یک ماهه منتهی به اسفند سال 96 با توجه به کاهش موجودی شمش روی در انبارها و افزایش تقاضای شمش روی،بیش از پیش بینی بوده و 4،767 تن شمش روی با نرخ 156،209 ریال به ازای هر کیلوبه فروش رسانده است.

این شرکت بورسی طی 12 ماهه منتهی به اسفند 96 حدود 35،444 تن شمش روی با متوسط نرخ 121،701 ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده در حالی که بر اساس آخرین گزارش پیش بینی شرکت انتظار می رفت 33 هزار تن با متوسط نرخ 112،753 ریال به ازای هر کیلو به فروش برساند.همچنین طی شفاف سازی اعلام کرده، افزایش نرخ جهانی روی علاوه بر افزایش نرخ فروش محصولات منجر به افزایش نرخ خرید خاک و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده شمش روی تولیدی نیز می شود. شرکت تاثیر کلیه این عوامل را به صورت افزایش 137 ریالی (15 درصد تعدیل مثبت) در سود هر سهم اعلام کرده است. علاوه بر این درصورتی که قیمت جهانی روی در نرخ های فعلی تثبیت شود با توجه به روند افزایشی نرخ دلار، روند مطلوب تری در انتظار سودآوری شرکت است.

شپدیس

عملکرد فروش شپدیس

پتروشیمی پردیس با سرمایه 600 میلیارد تومانی بر اساس گزارش ماهانه منتهی به اسفند 96 ، طی دوره 6ماهه نخست سال مالی با فروش کلی به مبلغ 1.23 هزار میلیارد تومان،موفق به پوشش 52 درصدی بودجه منتهی به شهریور 97 شده که اوره صنعتی صادراتی با مبلغ فروش 826.8 میلیارد تومان سهم عمده فروش (67 درصد)  را به خود اختصاص داده است.

شپدیس پتروشیمی پردیس لوگو

"شپدیس" در 6 ماهه اول سال مالی مقدار 824،886 تن اوره صادراتی معادل حدود 44 درصد از مقدار برآوردی برای فروش در سال مالی جاری را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش اوره صنعتی در این دوره حدود 10024 ریال به ازای هر کیلو بوده که از مبلغ برآوردی 9،312 ریال به ازای هر کیلو در بودجه شرکت بالاتر است. اوره داخلی نیز با توجه به اینکه عمدتا با نرخ مشخص به سازمان حمایت کشاورزی به فروش می رود بدون نوسان خاص و حوالی نرخ 6،156 ریال به ازای هر کیلو و نزدیک به نرخ های مورد انتظار در بودجه به فروش رفته است.

خمحور

عملکرد فروش اسفند خمحور

شرکت تولید محور خودرو با سرمایه 42.07 میلیارد تومانی درحالی برای سال 96 پیش بینی کرده بود بتواند مبلغ فروش را به 117.7 میلیارد تومان برساند که در اسفند ماه با فروش 33.4 میلیارد تومان مجموع مبلغ فروش 12 ماهه را به 82.2 میلیارد تومان رساند که 22 درصد کمتر از سال 95 است. البته فروش مربوط به اسفندماه "خمحور" تا این تاریخ قطعی نشده و متعاقبا با قطعیت فروش اطلاعات اصلاحی به استحضار سهامدارن خواهد رسید.خمحور تولید محور خودرو لوگو

دو گروه محصول مهم شرکت اکسل باری سبک و سنگین است که برای سال مالی 96 در بودجه پیش بینی شده بود از فروش 33 و 2.8 هزار دستگاه از این محصولات به ترتیب 36.4 و 44.5 میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

در پایان اسفند ماه مجموع مبلغ فروش 12 ماهه این دو گروه محصول به ترتیب با افت 20 و 54 درصدی نسبت به سال 95 به 25 و 27.6 میلیارد تومان کاهش یافته است. علت عدم تحقق مبلغ فروش پیش بینی شده این محصولات کاهش مقدار فروش نسبت به بودجه بوده به طوری که مقدار فروش این دو گروه محصول در سال 96 به ترتیب با کاهش 23 و 58 درصدی نسبت به سال مالی 95 به 23 و 1.6 هزار دستگاه رسیده است.

شپترو

عملکرد فروش شپترو

پتروشیمی آبادان با سرمایه 63 میلیارد تومانی که به دلیل زیان ده شدن عملکرد شرکت طی دو سال مالی متوالی مشمول فرایند تعلیق شده، در اسفند سال 96 با فروش 19.4 میلیارد تومانی محصولات توانسته مجموع مبلغ فروش سال 96 خود را با کاهش 2 درصدی نسبت به سال مالی 95 به 172.8 میلیارد تومان برساند که این مبلغ 88 درصد مبلغ فروش پیش بینی شده برای این سال در بودجه شرکت است.شپترو لوگو پتروشیمی ابادان

برای سال 96 پیش بینی شده بود "شپترو" از مهمترین محصول خود یعنی PVC درآمدی 162.2 میلیارد تومانی داشته باشد که در پایان توانست 92 درصد این مبلغ را محقق سازد. شرکت در بودجه پیش بینی کرده بود 49.4 هزار تن از این محصول را به نرخ میانگین هر تن 3.28 میلیارد تومان به فروش برساند.

در 12 ماهه سال 96 در حالی که مقدار فروش این گروه محصول با افت 13 درصدی نسبت به سال 95 به 42.8 هزار تن کاهش یافته، میانگین نرخ فروش با رشد 10 درصدی به 3.47 میلیارد تومان به ازای هر تن افزایش داشته است. نرخ فروش pvc در اسفند ماه 4.12 میلیارد تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با بهمن ماه 6 درصد رشد داشته است.