شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - در آرزوی 100 هزار

شاخص کل بورس که با شتاب به سوی 6 رقمی شدن پیش میرفت با افزایش عرضه ها و احتیاط معامله گران در 99607 سقف جدیدی تشکیل داده و هنوز در آرزوی 100 هزار واحدی شدن مانده است. با توجه به برخی نشانه های نزولی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد محتمل بنظر میرسد که شاخص در آینده نزدیک در محدوده 105 تا 106 هزار واحد یک سقف مهمتر تشکیل دهد و در بلند مدت نتواند از این محدوده عبور نماید. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13961218 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

حمایت


89723

تحلیل تکنیکال خپارس, خپارس

تحلیل تکنیکال خپارس- تقلا برای خروج از روند نزولی

 خپارس به تازگی موج 4 سیکل را به انتها رسانده و در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. احتمالا در کوتاه مدت خپارس در رنج بین 80 تا 96 باقی خواهد ماند.

13961128 تحلیل تکنیکال خپارس 

حمایت

 80

75

تحلیل تکنیکال ذوب, ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - افزایش تقاضا

در تحلیل قبلی ذکر شد که ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با افزایش تقاضا و ایجاد صف خرید در آخرین روز هفته گذشته، انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961112 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


حمایت


76

 

تحلیل تکنیکال فاسمین - پایان موج سوم

فاسمین 4 ماه گذشته شاهد افزایش بی سابقه تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت تاریخی بوده است. اما این افزایش قیمت در حال رسیدن به پایان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961111 تحلیل تکنیکال نمودار ماهانه فاسمین

اندیکاتورهای تکنیکال


مک دی: وضعیت صعودی
آر اس آی: وضعیت خرید هیجانی

 

تحلیل تکنیکال ذوب - تحکیم حمایت 76

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تحکیم مجدد حمایت 76 انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961028 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

حمایت


76