تحلیل تکنیکال امید - دورخیز احتمالی برای موج سوم

در تحلیل قبلی ذکر شد که با در نظر گرفتن تعداد روزهای بسیار کمی که از معاملات امید میگذرد بسختی میتوان تحلیل تکنیکال مناسبی از این سهم ارائه داد. با توجه به پایدار ماندن حمایت 176 همچنان هدف موج بعدی را 230 تخمین میزنیم.

13961021 تحلیل تکنیکال امید

خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 93

در تحلیل قبلی ذکر شد که با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف 93 بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی، نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی هستیم و همچنین قیمت باید از اولین مقاومت که حالا در 98 تومان قراردارد بگذرد.

13961020 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال امید - هدف تخمینی در 230

 با در نظر گرفتن تعداد روزهای بسیار کمی که از معاملات امید میگذرد بسختی میتوان تحلیل تکنیکال مناسبی از این سهم ارائه داد. تنها قصد داریم هدف احتمالی موج بعدی امید را تخمین بزنیم.

 13961018 تحلیل تکنیکال امید

خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان موج c

با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف جدید در 933 ریال بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی و همچنین عبور قیمت از اولین مقاومت در 108 تومان هستیم.

13961017 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال شبندر - هدف 800

موج سوم شبندر همچنان در جریان است. با توجه به موج شماری الیوت احتمالا موج سوم در محدوده 800 متوقف خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961008 تحليل تکنيکال شبندر