تحلیل تکنیکال, فارس

تحلیل تکنیکال فارس - تلاش برای شکستن مقاومت 700

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فارس موج سوم سیکل را از 379 تومان استارت زده و حالا بدنبال شکستن مقاومت 700 خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970412 تحلیل تکنیکال فارس

 

فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان), تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد - دستیابی به هدف 400

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همانطور که انتظار میرفت فولاد به هدف 400 دست یافت. موج صعودی فعلی احتمالا در حدود 410 به پایان برسد.

13970331 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 71

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خساپا پس از رشد کوتاهی از کف 71 تا 84 مجددا شاهد افزایش عرضه بوده و قیمت به محدوده کف 71 بازگشته است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خساپا

خپارس, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خپارس - ظهور پروانه صعودی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 خپارس همچنان در موج 4 سیکل قرار دارد و احتمالا بزودی یکبار دیگر برای آزمایش حمایت 68 شاهد نزول دیگری باشیم. این سهم در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خپارس
 

تحلیل تکنیکال, اپرداز

تحلیل تکنیکال اپرداز - انتظار برای پایان موج نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. همچنان این روند نزولی ادامه دارد اما احتمالا در کوتاه مدت این روند شکسته خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970314 تحلیل تکنیکال اپرداز