فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان), تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فولاد - ادامه روند صعودی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پس از توقف 4 ماهه در روند صعودی شاهد ادامه صعود فولاد هستیم. احتمالا مقاومت 313 شکسته خواهد شد و روند حاضر قیمت را تا حدود 400 تومان افزایش خواهد داد. سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:

13970310 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان روند نزولی در کف 71

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در تحلیل گذشته ذکر کردیم که محدوده 76 تومان حمایت مهمی برای خساپا بوده و احتمالا پایان روند نزولی برای خساپا باشد. حالا با تشکیل گارتلی صعودی و برگشت قیمت از کف جدید در 71 تومان بنظر میرسد که روند نزولی خساپا به پایان رسیده است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970228 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

فایرا

تحلیل تکنیکال فایرا - هدف احتمالی در 282

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فایرا از کف 114 با شتاب کامل در حال پیشروی و شکستن مقاومت هاست. در حال حاضر مهمترین مقاومت در 200 تومان، پیش روی فایراست که اگر شکسته شود هدف احتمالی در 282 خواهد بود. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970222 تحلیل تکنیکال فایرا

شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - شاخص در عقب گرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شاخص کل بورس که با شتاب به سوی 6 رقمی شدن پیش میرفت با افزایش عرضه ها و احتیاط معامله گران در 99607 سقف جدیدی تشکیل داده و هنوز در آرزوی 100 هزار واحدی شدن مانده است. با توجه به برخی نشانه های نزولی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد محتمل بنظر میرسد که شاخص در آینده نزدیک در محدوده 105 تا 107 هزار واحد یک سقف مهمتر تشکیل دهد و در بلند مدت نتواند از این محدوده عبور نماید. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970207 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - نزول دو ساله سایپا تا کف دره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

خساپا همچنان در روند نزولی خود که بیش از 2 سال است در آن قرار دارد گرفتار بوده و حالا تا حمایت مهم 76 تومان هم عقب نشینی کرده است. این حمایت، مقاومتی است که در زمستان 1394 شکسته شد و حالا نقش حمایت برای خساپا دارد. هنوز فشارعرضه بیشتر از تقاضاست اما در قیمت های حاضر ممکن است تقاضا افزایش یافته و روند نزولی پایان یابد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970207 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی