تحلیل تکنیکال فملی - توقف موقت در موج سوم

موج صعودی فملی روز گذشته در 257 متوقف شد. با نزول روز جاری این احتمال تقویت می شود که محدوده 257 تبدیل به ایستگاه موقت برای فملی باشد و فملی در کوتاه مدت نیاز به برگشت جزیی داشته باشد. اما در میان مدت با توجه به قدرت روند و شمارش امواج الیوت احتمالا افزایش قیمت فملی تا بالاتر از 310 تومان ادامه باید. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961005 تحلیل تکنیکال فملی

 

شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف موج سوم در 15850

روند صعودی شاخص کل روز جاری با افزایش 829 واحدی و دستیابی به رقم 98354 ادامه یافت. هدف موج  اخیر احتمالا محدوده 105850 خواهد بود. با رسیدن شاخص به محدوده 106000 ممکن است موج صعودی متوقف شود اما از سوی دیگر احتمال ادامه موج نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13961004 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - استارت جدید از کف 76

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تثبیت کف 76 و صعود قوی در هفته گذشته بنظر میرسد موج صعودی قدرتمندی در جریان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13960924 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

 

خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو - خودرو در ابتدای راه

روند نزولی خودرو در کف 231 به پایان رسیده است. روند صعودی خودرو آغاز شده اما به دلیل فشار عرضه، روند صعودی با رفت و برگشت زیاد پیشروی می کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13960924 تحلیل تکنیکال خودرو

 

 

تحلیل تکنیکال فاراک - پایان احتمالی نزول دراماتیک

فاراک پس از بازگشایی حمایت 180 را شکسته و با ایجاد یک شکاف فرار به روند نزولی خود شتاب بیشتری داد و در پایان هفته گذشته تا 108 تومان نیز عقب نشینی کرد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13960924 تحلیل تکنیکال فاراک