تحلیل تکنیکال, خپارس

تحلیل تکنیکال خپارس- تقلا برای خروج از روند نزولی

 خپارس به تازگی موج 4 سیکل را به انتها رسانده و در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. احتمالا در کوتاه مدت خپارس در رنج بین 80 تا 96 باقی خواهد ماند.

13961128 تحلیل تکنیکال خپارس 

ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - افزایش تقاضا

در تحلیل قبلی ذکر شد که ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با افزایش تقاضا و ایجاد صف خرید در آخرین روز هفته گذشته، انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961112 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


 

تحلیل تکنیکال فاسمین - پایان موج سوم

فاسمین 4 ماه گذشته شاهد افزایش بی سابقه تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت تاریخی بوده است. اما این افزایش قیمت در حال رسیدن به پایان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961111 تحلیل تکنیکال نمودار ماهانه فاسمین

 

تحلیل تکنیکال ذوب - تحکیم حمایت 76

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تحکیم مجدد حمایت 76 انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961028 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

 

خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو - سیگنال خرید آر اس آی

خودرو دقیقا مطابق سناریوی پیش بینی شده در تحلیل قبل تا 323 تومان صعود کرد اما بیش از انتظار نیز نزولی شده و تا 265 شاهد کاهش قیمت بود. با تشکیل کف جدید احتمالا یکبار دیگر شاهد افزایش قیمت تا مقاومت 323 باشیم.

13961023 تحلیل تکنیکال خودرو