سام سهام - شبندر

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش شبندر

در نمودار بعدی روند سودآوری شبندر در سال های 1387 تا 1395 تصویر شده است. اوج سود هر سهم در سال 91 بوده است. سال 94 سود هر سهم نزدیک به صفر بود اما با بهبود عملکرد در سال های 94 و 95 وضعیت EPS رشد قابل قبولی را شاهد بود.

13970601 سود هر سهم سالیانه شبندر

روند فروش شبندر از سال 87 صعودی بوده و اوج خود را در سال 91 شاهد بود. پس از افت در سال های 92 و 93 در دوسال بعدی شاهد رشد فروش بوده ایم.

13970601 فروش سالیانه شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر - هدف 800

موج سوم شبندر همچنان در جریان است. با توجه به موج شماری الیوت احتمالا موج سوم در محدوده 800 متوقف خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961008 تحليل تکنيکال شبندر