سام سهام - وبملت

تحلیل تکنیکال وبملت - بازگشت موج سوم سیکل

موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. همانطور که در تحلیل قبلی پیش بینی شد سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده و شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 بودیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13971016 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال وبملت - در حمایت سطح 38%

 روند صعودی وبملت در سقف تاریخی 295 به پایان رسید و در حال حاضر در یک موج اصلاحی قرار داریم. حال که این موج اصلاحی به سطح 38% فیبو برخورد کرده احتمالا شاهد یک موج صعودی کوچک باشیم. اما در میان مدت احتمال نزول بیشتر تا سطح 61% وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970919 تحلیل تکنیکال وبملت 

تحلیل تکنیکال وبملت - دستیابی به هدف اول بلندمدت

موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. احتمالا سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده است و در میان مدت شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 باشیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970823 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال وبملت - عقب نشینی موقت از 271

در تحلیل قبلی ذکر شد که "موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است". موج سوم به سرعت از مقاومت 210 هم عبور کرده و تا 271 قیمت را افزایش داد. در تحلیل قبلی، اولین هدف بلند مدت موج سوم را 285 محاسبه کرده بودیم که همچنان پابرجاست.

با توجه به رشد سریع قیمت در سه ماه اخیر، نیاز به اصلاح موقت برای دستیابی به اهداف بعدی در بلند مدت وجود دارد. احتمالا این اصلاح در محدوده 200 تا 210 تومان به پایان خواهد رسید. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970805 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال وبملت - اهداف موج سوم سیکل

موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970622 تحلیل تکنیکال وبملت ماهانه