سام سهام - خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 93

در تحلیل قبلی ذکر شد که با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف 93 بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی، نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی هستیم و همچنین قیمت باید از اولین مقاومت که حالا در 98 تومان قراردارد بگذرد.

13961020 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان روند نزولی در کف 71

در تحلیل گذشته ذکر کردیم که محدوده 76 تومان حمایت مهمی برای خساپا بوده و احتمالا پایان روند نزولی برای خساپا باشد. حالا با تشکیل گارتلی صعودی و برگشت قیمت از کف جدید در 71 تومان بنظر میرسد که روند نزولی خساپا به پایان رسیده است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970228 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان موج c

با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف جدید در 933 ریال بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی و همچنین عبور قیمت از اولین مقاومت در 108 تومان هستیم.

13961017 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - نزول دو ساله سایپا تا کف دره

خساپا همچنان در روند نزولی خود که بیش از 2 سال است در آن قرار دارد گرفتار بوده و حالا تا حمایت مهم 76 تومان هم عقب نشینی کرده است. این حمایت، مقاومتی است که در زمستان 1394 شکسته شد و حالا نقش حمایت برای خساپا دارد. هنوز فشارعرضه بیشتر از تقاضاست اما در قیمت های حاضر ممکن است تقاضا افزایش یافته و روند نزولی پایان یابد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970207 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی